Davut Yıldızı Tarihi ve Kökeni

Davut Yıldızı Tarihi ve Kökeni

Davut Yıldızı, Yahudi inancı ve Siyonist hareket tarafından benimsenmeden çok önce ortaya çıktı; binlerce yıl önce Doğu kültürlerinde, onu bu güne kadar kullanan kültürlerde ortaya çıktı. Geçmişte, bugün Davud’un Yıldızı olarak bildiğimiz şey, pagan geleneklerinde popüler bir sembol olduğu kadar, birinci yüzyıl kiliselerinde ve hatta Müslüman kültüründe kullanılan dekoratif bir araçtı.

Davut Yıldızı Tarihi ve Kökeni

Davut Yıldızı, Yahudi halkının kaderine nasıl bağlıdır?

İbranice bağlamında, Davud’un Yıldızı aslında “Davud’un Kalkanı” ( magen David ) olarak anılır, bu ifade ilk kez Babil Talmud’unda bir sembol olarak değil, Tanrı için bir sıfat olarak bahsedilmiştir. Kalkan kavramına bir başka bağlantı, amblemin Kral Davut’un ordusunun kalkanlarını süslediği bir Yahudi efsanesidir; dahası, Haham Akiva bile, Bar-Kochba’nın Roma imparatoru Hadrian’a (Bar-Kochba’nın adı “yıldızın oğlu” anlamına gelir) karşı isyanının sembolü olarak Davut Yıldızını seçmiştir.

Davud’un Yıldızı; ancak 14. yüzyılın ortalarında, Kutsal Roma İmparatoru Charles IV’ün Prag Yahudilerine bayrak taşıma hakkı verdiği ve altı köşeli yıldızı seçtiklerinde belirgin bir Yahudi sembolü haline geldi. Prag’dan, Davut Yıldızı’nın resmi bir Yahudi sembolü olarak kullanımı yayıldı ve böylece sembolün izini Davut Evi’ne kadar izleyen Yahudi kaynaklarını bulma hareketi başladı.

Öte yandan, ünlü Kabala bilgini Gershom Scholem, Davut Yıldızı’nın hiçbir şekilde Yahudilikten kaynaklanmadığını iddia etti. Sembolün, Sidon’da bulunan MÖ 7. yüzyıldan kalma bir Yahudi mührü üzerinde ve MS 3.-4. yüzyıla ait sinagog süslemelerinde tanımlandığını belirtmesine rağmen, Davut yıldızı, Yahudi kökenli olmadığı bilinen diğer sembollerin yanında bulunmuştu.

Diğer kültürlerde heksagramın (altı köşeli yıldız) temsillerini nerede bulabiliriz?

Heksagram Hindistan’da binlerce yıldır kullanılmaktadır ve antik tapınaklarda ve günlük kullanımda bulunabilir; Budizm’de barış ve uyum duygusu elde etmek için bir meditasyon aracı olarak kullanılır ve Hinduizm’de servet ve maddi bolluk tanrıçası olan tanrıça Lakshmi’nin sembolüdür.

Heksagramlar, modern kimya biliminin evrimleştiği malzemelerin teorisi ve incelemesi olan simyada bol miktarda kullanılmıştır. Sihirli semboller bu eski teoride yaygındı ve simyacılar altı köşeli yıldızı işaret ve sembollerin grafik diline dahil ettiler.

Dik üçgen suyu sembolize etti, ters üçgen ateşi sembolize etti ve birlikte karşıt elementler arasındaki uyumu tanımladılar. Simya literatüründe, heksagram aynı zamanda “dört elementi” temsil eder – dünyadaki tüm maddelerin dört elementten oluştuğu teorisi: hava, su, toprak ve ateş – etkili bir şekilde var olan her şeydir.  Kısacası Yıldızın nihai simya sembolü olduğu söylenebilir.

Simya, erkekliğin bilgeliği, kadınlığın ise doğayı simgelediği fikrini klasik Yunan geleneğinden ödünç aldı; erkek felsefedir ve kadın fiziksel dünyadır. 18. yüzyıldan kalma bir simya metninde yer alan bir resim, elinde fener tutan bir adamın, elinde heksagram tutan bir kadını takip ederken göstermektedir – bilgelik, varoluşun sırlarını açığa çıkaran anahtardır.

İslam’da altı köşeli yıldız (heksagram) “Süleyman’ın Mührü” olarak adlandırılır ve dünyadaki birçok camiyi süslemektedir. 1945 yılına kadar, amblem Fas bayrağında da bulundu. Altı köşeli yıldız Siyonist hareketin amblemi haline geldiğinde, beş köşeli yıldız (pentagram) olarak değiştirildi. Bu sembolün kullanımı da aynı nedenle İslam dünyasında azalmıştır. Heksagram, ortaçağ ve erken modern kiliselerde de bulunabilir – ancak bir Hıristiyan sembolü olmaktan öte dekoratif bir motif olarak kullanılmıştır.

Diğer kültürlerde kullanılmasına rağmen, Davut Yıldızı İsrail bayrağına işlenmiştir ve bu nedenle kökeni ne olursa olsun İsrail Devleti’nin tartışmasız sembolü olarak kabul edilir. Sonuçta bir sembolün gücü ona verdiğimiz anlamdadır.

Bu makale https://blog.nli.org.il/en/star-of-david/ adlı internet sitesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.