Tevrat Kitabı ve Büyük Yanılgı

Tevrat Kitabı ve Büyük Yanılgı

Tevrat’ın Güvenirliği?

Tevrat Kitabı ve Büyük Yanılgı adlı konumuza geçiş yapmadan önce Tevrat, Yahudilere mi ait yoksa Hristiyanlara mı sorusuna cevap vermek lazım. Öncelikle söyleyelim ki Tevrat hem Yahudiler hem Hıristiyanlarca bozulmamış ilahi bir kitap olarak kabul edilmektedir. Bugün Yahudilerin elinde bulunan kutsal kitap ( diğer adıyla Eski Ahit), Torah (Tevrat), Nebiim (Pevgamberler), Ketubiim (Kitaplar), adlı üç bölümden oluşur. Torah adı verilen Tevrat, kitabın ilk beş bölümünde yer alır. Tevrat’ın bölümleri ise Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye kitaplarından ibarettir. Yahudilerin kutsal kitaplarının bir diğer adı da Eski Ahit’tir. Bugün Hıristiyanların elinde bulunan İncil’e, daha doğrusu dört adet İncil’e, yani İncillere ise Yeni Ahit denmektedir.

Tevrat’ta dini hükümlerin yanı sıra kâinatın yaratılışından ve Hazret-i Musa’nın vefatına kadar olan bazı hâdiselerden bahsedilir.( Dünyanın yaratılması ile ilgili makalemize Tıklayarak başvurabilirsiniz) Tesniye Kitabı’nın son bâbında, Hazret-i Musa’nın vefatı, defni ve kavminin yas merasimi anlatılır. Tevrat, Musa (as) hayatta iken indirilmiştir. Bu, Hazreti Musa henüz hayattayken onun ölümünün anlatılması demektir. Bu da demek oluyorki Hz Musa’nın vefatından sonra kendi heva ve hevesine yenik düşenler, kitapları kalın olsun diye eklemeler yapmış ve değiştirmişlerdir. Bunu Yahudi ve Hristiyanlar ise imkansızlığı açıklamak için yollar aramışlar.

Yahudiler bu bilgileri de tevil etme yoluna gitmişlerdir. Bir kısmı “Hazreti Musa’ya bunları Tanrı bildirmiş, o da ölmeden önce bunları Tevrat’a yazmıştır,” derken diğer bir kısmı da bunları “Hazreti Musa’dan sonra İsrailoğulları’nın başına geçen Yeşu tarafından yazıldığını” söylemişlerdir.

Bu bölümlerde, Hazret-i Musa’nın cenaze ve defin merasimlerinin anlatılması, Tevrat’a sonradan, insanlar tarafından ilâveler yapıldığının apaçık bir delilidir. Hazreti Musa’ya ait olduğu iddia edilen ve içinde Tevrat’ın da bulunduğu Eski Ahit metinleri M.S. 90 ve 100 yıllarında tamamlanarak resmen kabul ve ilan edilmiştir. Bu Eski Ahit, sözü edilen tarihlerde toplanan Yahudi meclisi tarafından farklı nüshalar arasından seçilmiş ve bugünkü hâle getirilmiştir.

Diğer bir görüşte ise Yahudi Eski Ahit kitabının son halini MS 9.yy da aldığını belirtmektedir ki buda göstermektedir ki elimizde ki Kuran-ı Kerim nüshası, hem İncillerden hem Tevrat’tan daha eskidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.