Başvezirin Hüneri Hikayesi

Başvezirin Hüneri Hikayesi

Bir gün padişahın biri vezirlerinden birini yanına çağırtıp:

-“Ben, senin aklını, hünerini denemek istiyorum” demiş ve vezire bir koyun verip bu koyunu kırk gün boyunca besle. Yemini suyunu eksik etme. Güzelce yedir, içir, bakımını yap. Koyun güzelce beslensin, eti günden güne artsın. Kırk adamın yirmisi gündüz, yirmisi de gece koyunu beklesin. Koyuna asla vurmasınlar, aç ve susuz bırakmasınlar lakin koyun yine de kırk gün sonra zayıf düşsün” demiş.

Sonra vezir, padişahın verdiği koyunu alıp evine götürmüş. Koyunun ayağına bir ip takıp, ipi de bir kazığa bağlamış. Ardından da bir kurt getirip kurdu koyuna yakın bir yere bağlamış. Koyunla kurdun arasına ise bir perde asmış. Her gün koyuna yemini yedirip suyunu içirmiş. Sonra da koyunla kurdun arasında ki perdeyi kaldırırmış. Kurt, koyunu görünce koyuna saldırmaya çalışır, koyun da kurttan korktuğu için ürküp kendisini yerden yere vururmuş. Bu yüzden koyunun yediği içtiği kendisine yaramaz hatta günden güne zayıflarmış. Bu şekilde koyun, kırk gün boyunca eriyip zayıflamış. Artık yerinden kalkamaz olmuş.

Kırk gün tamamlanınca koyunu padişahın yanına getirmişler. Koyunun durumunu gören padişah, koyunun bekçilerine:

-“Vezir bu koyuna ne yaptı da koyun bu duruma geldi” diye sormuş.

Bekçiler, koyunla kurdun olayını padişaha anlatmışlar. Bu olayı dinleyen padişah, tüccarın hünerini, anlayışını, olgunluğunu görmüş olmuş. Ardından da vezire süslü elbiseler giydirip baş veziri yapmış. Bundan başka halka adil, doğru ve şefkatli davranıp halkla bütünleşmiş.

Birkaç ay sonra padişah vefat etmiş. Vezir, tahta geçip padişah olmuş. Padişah olduğu andan itibaren doğru, adaletli bir şekilde ülkeyi yönetmiş. Vezirler, beyler ve askerler emrine boyun eğip uymuşlar. Vezir, Allah’ın kendisine verdiği bu nimetler için her gün Allah’a şükür etmesini, ibadetini ihmal etmemiş.

Kaynak: Kırk Vezir Hikayeleri, Başvezirin Hüneri Hikayesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.