13 üncü Yüzyıl Divan Şairleri

13 üncü Yüzyıl Divan Şairleri

Divan edebiyatında 11. Yüzyıldan 15.yüzyıla kadar belli ölçüde Arapça ve Farsçanın etkisi olmuş olmasına rağmen, 15. Yüzyıldan sonra ise Arapça ve Farsçanın ciddi bir etkisi söz konusu olmuştur.

13 üncü Yüzyıl Divan Şairleri Kimlerdir?

Mevlana Celalettin Rumi Kimdir (1207-1273)

-Afganistan’ın Belh kentinde doğmuştur. Uzun zaman Konya’da yaşamış ve orada vefat etmiştir.

-Asıl adı Muhammed Celalettin’dir. Mevlana ise, Efendi demektir.

-Şemsi Tebrizi ile olan dostluğu onu tasavvufa yönlendirmiştir.

-Büyük İslam mutasavvıfıdır.

-Tasavvuf düşüncesini, hikayelerle halka ulaştırmayı başarmıştır.

-Şiiri, semahla birleştirmiştir.

-Şiir dili Farsça’dır.

-Ne olursan ol yine gel, şiarıyla bütün insanlığa kucak açmıştır.

-Mevlana Celalettin Rumi 1273 yılında vefat etmiştir. O, ölümü Şeb-i Aruz (Sevgiliye Kavuşma) diye isimlendirmiştir.

Eserleri: Mesnevi, Mektubat, Divan-ı Kebir, Mecalis-i Seba, Fihi Mafih.

Sultan Veled (1226-1312)

-Mevlana Celalettin Rumi’nin oğludur.

-Mevlevi tarikatının kurucusudur.

-Farsça’nın yanında Türkçe şiirler de yazmıştır.

Eserleri: Divan, Maarif, Rebabname, İbtidaname, İntihaname.

Şeyyad Hamza

-Hem Tekke Edebiyatında, hem Divan Edebiyatında ürünler yazmış.

-Yunus Emre’den önce, Anadolu’da Türkçe şiir yazanların ilklerindendir.

-Hem aruz, hem hece ölçüsüyle şiirler yazmış.

-Yusuf ile Züleyha adlı mesnevi yazarıdır.

Hoca Dehhani

-Divan Edebiyatının bilinen ilk temsilcisidir.

-Şiirlerinde din dışı konular işlemiştir.

-Şiirlerinde Şia etkileri görülür.

-Selçuklu Şehnamesi adlı eseri ünlüdür.

Ahmet Fakih

-Mevlana’nın babasından ders aldığı için Fakih lakabı almıştır.

-Çarhname adlı ahlaki ve tasavvufi meşhur eserinin yanında, Kitabı Evsafı Mesacidi Şerife adlı eseri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.