Cin Var Mı Cinler Geleceği Bilir mi

Cin Var Mı,Cinler Geleceği Bilir mi?

Cin Var Mı Cinler Geleceği Bilir mi ve Cin kelimesinin Anlamı

Öncelikle “Cin Var mı”, “Geleceği Bilir mi” sorularına cevap vermeden önce “Cin Kelime anlamı” üzerinde durmak uygun olacaktır. Sonrasında “Cin Suresi”nin ilgili ayetlerin Türkçe anlamları verilmiştir. Cin kelime anlamı olarak “gizli”, “örtülü” demek olup Arapça bir kelimedir. Cin kelime anlamı olarak gizli, örtülü demek olduğundan kimi din adamları, “cin” kelimesi ile perde arkasından konuşanlar veya yüzünü saklayanlar için kullanıldığını da ifade etmektedirler.

Cin Var Mı?

Cin, doğaüstü bir varlık olduğu için, görülmeyen ve hissedilmeyen bir varlıktır. Bundan dolayı varlığı bilim adamları tarafından kabul edilmemektedir. Bizler ise cinlerin varlığını dinlerden bilmekteyiz. Tevrat ve İncil’de varlığı kabul gören Cinler, son din olan İslam dininin kutsal kitabı Kuranı Kerim de de geçmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kimi din adamı geçinen kişiler, Kuran’da geçen cin kavramıyla, ‘bilinmeyen, görülmeyen, perde arkasında olan insanlar kastedilmişlerdir,’ demektedirler. Ancak aşağıda verilen ayetlerden de bariz bir şekilde anlaşılacağı üzere, insanlardan farklı bir varlığın olduğunu görmekteyiz.

CİNLER GELECEĞİ BİLEBİLİRLER Mİ?

Bir çok insan gelecekten haber alabilmek ister. Gelecekten haber almak, gelecekten haber alan insanlara imtiyazlar tanır ve toplumda hatırı sayılır statüler kazandırır. Bu statünün öneminden dolayı tarih boyunca her toplumda gelecekten haber verdiğini iddia eden insanlar ortaya çıkmışlardır. Peki bu insanlar gelecekten nasıl haber verdiklerini iddia ediyorlardı? Elbette görünmeyen ve çok güçlü varlıklar olduğunu iddia ettikleri Cin/Ruhlardan haber aldıklarını iddia ederlerdi.

Peki Cinler Geleceği bilebilirler mi? Bu sorunun cevabını Allah (cc) Kuranı Kerim’de bildirmiş ve geleceği Kendisinden başkasının bilemeyeceğini bildirmiştir. Ancak kimi kullarına izin verdiği ölçüde gelecekten haber vermiştir. Örneğin Peygamberlerine ve kimi salih kullarına (Hz. Meryem-Ali İmran 45- ve Hz Musa’nın annesi gibi-Kassas 7- Hz Hızır ve Hz Musa Kıssası) gelecekle ilgili bilgileri melekleri vasıtasıyla bildirmiştir.

Fal bakarak gelecekten haber verdiğini iddia eden müneccim ve kahinlerin söylediklerine de itibar edilmemelidir.

Cinlerle irtibatlı olduğunu iddia edip gelecekten haber verdiğini iddia edenlerde yalancıdır. ‘Ama aklımdan geçeni, benim hakkımda söyledikleri tamamıyla doğru çıkmıştı,’ diyen kimseler olabilir. Evet! Bu mümkündür. Çünkü cinler, insan düşüncelerini okuyabilen varlıklardır. Cinlerle irtibatlı olan kişiler bu nedenden dolayı insan düşüncesini bilebilmektedirler. Yoksa bu, o insanların olağanüstü güçlere sahip oldukları anlamına gelmez.

CİNLER, BİR EŞYAYI BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE NAKLEDEBİLİRLER Mİ?

Bu sorunun cevabı da gene Kuran-ı Kerim’de verilmiştir. Sebe Kraliçesinin tahtını, Yemen’den Kudüs’teki Hz. Süleyman’ın (as)  Sarayına kimin getirebileceği sorusuna; ‘Cinlerden bir ifrit, «Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var.» (Neml-39) diyerek, böyle bir güçleri olduğunu göstermiştir.

Cin var mıdır sorusuna Kuran-ı Kerimden cevaplar; (Kuranfihristi.net’ten alıntıdır)

  • Araf Suresi, 38. ayet: (Allah) diyecek: “Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin.” Her bir ümmet girişinde kardeşini (kendi benzerini) lanetler. Nitekim hepsi birbiri ardınca orada toplanınca, en sonra yer alanlar, en önde gelenler için: “Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse ateşten kat kat artırılmış bir azap ver diyecekler. (Allah da:) “Hepsi için kat kattır. Ancak siz bilmezsiniz” diyecek.
  • Neml Suresi, 17. ayet: Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı.
  • Neml Suresi, 39. ayet: Cinlerden ifrit: “Sen daha makamından kalkmadan, ben onu sana getirebilirim, ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim.” dedi.
  • Sebe Suresi, 41. ayet: (Melekler) Derler ki: “Sen Yücesin, bizim velimiz Sensin, onlar değil. Hayır, onlar cinlere tapıyordu ve çoğu onlara iman etmişlerdi.”
  • Saffat Suresi, 158. ayet: Onlar, Kendisi’yle (Allah ile) cinler arasında bir soy-bağı kurdular. Oysa andolsun, cinler de onların gerçekten (azap için getirilip) hazır bulundurulacaklarını bilmişlerdir.
  • Fussilet Suresi, 29. ayet: İnkar edenler dediler ki: “Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptırmış olanları bize göster, ayaklarımızın altına alalım, en aşağılarda bulunanlardan olsunlar.”
  • En’am Suresi, 100. ayet: Cinleri Allah’a ortak koştular. Oysa onları O yaratmıştır. Bir de hiçbir bilgiye dayanmaksızın O’na oğullar ve kızlar yakıştırıp-uydurdular. O ise nitelendiregeldikleri şeylerden Yücedir, uzaktır.
  • Zariyat Suresi, 56. ayet: Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım.

Cin Suresi’nden Ayetler:

Cin Suresi, 1. ayet: De ki: “Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur’an dinledik”

Cin Suresi, 5. ayet: “Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.”

Cin Suresi, 6. ayet: “Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı.”

Cin Suresi, 16. ayet: Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde ‘dosdoğru bir istikamet tuttursalardı’, mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.

Ve daha bir çok ayet için kuranfihristi.net’e başvurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.