Din Nedir?

Din Nedir?

Din Nedir/ Tanımı Kısaca olarak değinirsek; kelime anlamı olarak yol, inanç anlamlarına gelmektedir. Allah (cc), yaratmış olduğu cin ve insanlara, bu dünya hayatında neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğini Peygamberleri aracılığıyla bildirir. İnsan ve cinlere emir ve yasaklarına uymama konusunda özgür irade vermiştir. Bu düzende emir ve yasaklara uyanlara Cennet vaat edilmişken, uymayanlara ise Cehennem layık görülmüştür.

Din, birkaç şekilde tasnif olunabilir. Bunlar genellikle iki gruba ayrılarak tanımlanırlar. Bunlardan biri ilahi Dinler, diğeri Beşeri Dinler’dir.

Beşeri ve İlahi Din Nedir?

Beşeri Din:

Kaynağı Allah olmayan, insanlar tarafından ilkeleri belirlenmiş olan dindir. Bu dinler, Budizm, Maniheizm, Hinduizm, Konfüçyusizm, Şamanizm, Totemizm gibi inançlardır.

İlahi Din:

Allah’ın peygamberleri vasıtası ile insanlara bildirdiği dindir. Bunlar Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’dır.

İlk din olan Yahudilik dininin kitabı Tevrat’tır ve Hz. Musa’ya gönderilmiştir. Hz Musa’dan sonraki süreçte Yahudi din adamları kutsal kitaplarını heva ve heveslerine göre değiştirmişlerdir. Şu an ki Tevrat, aslından hiç olmadığı kadar uzaktır.

İkinci ilahi din ise Hıristiyanlık diğer adıyla İsevilik’tir. Bu dinin kutsal kitabı İncil’dir ve maalesef bu kitapta Hz. İsa’nın göğe yükseltilmesi sonrasındaki süreçte tahrif edilip aslından uzaklaştırılmıştır.

Üçüncü ilahi ve son din ise İslam’dır. Kitabı, Kuranı Kerim’dir ve Cebrail (as) aracılığıyla Hz. Muhammed’e (as) gönderilmiştir. İslam dininin kitabı olan Kuranı Kerim ilk günkü gibidir, yani aslıyla aynıdır.

Kitapta bir bozulma yoksa İslam neden bölük pörçük? Bu tamamıyla Kuran ayetlerine atfedilen yorum ve İslam tarihinde peygamber (as) ve sahabelerin uygulamalarının yorumlanmasıyla ilgidir.

Yukarıda bahsedilen İlahi dinlerin yanında saymamız gereken diğer bir ilahi din olan Zerdüşt’e gönderilen din Zerdüştlüktür. Kutsal kitabı Avesta’dır. Bu din, İran’ın doğusunda doğup gelişmiştir. Peygamber Zerdüşt’ten sonra gelen din adamları, bu dini kendilerine göre değiştirip tahrif etmişlerdir. Bugün ki Zerdüştlüğün de aslıyla bir bağı kalmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.