Masonluk Nedir ne Değildir?

Masonluk Nedir ne Değildir?

Masonluk nedir, ne değildir sorularına cevap ararken, masonluğun özelliklerini de sizlere özetlemeye çalışalım.

-Daha çok Yahudilik temelleri üzerine dayalı olarak, millî ve manevî değerleri bozmak gayesiyle kurulduğu bildirilen, idealleri çok gizli, fakat örgütleri açık bir teşkilattır. Eski Mısır’dan alınmış bazı sembollerle birlikte, Yahudi tarih, din ve sembolleriyle çok yakın bir bağlantıları vardır.

-Dünya kardeşliğini, insanlar arasında eşitlik ve özgürlüğü amaçladıklarını, ifade ederler. Bunun için sahip oldukları basın yayın kuruluşları aracılığıyla dize getirmek istedikleri devletlerde halkı, mobilize edebilmektedirler.

-Masonların 1900’de bir toplantıda aldıkları kararla ilgili zabıtların 102. Sayfasında; ‘Dindarlara ve mabetlere galip gelmek kâfi değildir, asıl maksadımız dinleri yok etmektir,’ yazılıdır.

-Masonlar, bulundukları ülkelerin kanunlarına göre yaşarlar.

-Masonlar, İslâmiyet’i mason localarının direktiflerine uygun olarak anlatan din kitapları, Kur’an-ı kerim tefsirleri, ilmihaller yazdırmışlardır. Cemalettin Efgani, M. Abduh, Reşit Rıza gibi kimseler, Mason localarına üyeydiler.

-Osmanlının son döneminde, devlette o kadar etkin hale gelmişler ki, mason Şeyhülislamlar dahi olmuştur.

-Masonluğun gizlilikle ilgili genel prensibi özetle şöyledir: Masonluk kendini her yerde hissettirmeli, her yere hâkim olmaya çalışmalı, fakat hiç bir yerde görünmemelidir.

-Dernekler aracılığıyla sosyal faaliyetlerde bulunarak, toplumun empatisini kazanmaya çalışırlar.

-En yaygın olan mason kulüpleri, Rotary ve Lions’tur. Zengin, devlet adamı, bilim adamı gibi şöhret ve itibar sahibi kimseleri veya ileride mevki ve makam kazanabilecek potansiyeldeki kişileri tercih edip, derneklerine üye olarak kabul ederler.

-Osmanlı Devleti zamanında mason olup, Şeyhülislamlık yapanlar bile vardı. Jön Türkler ile bir çok Cumhuriyet kurucu kadrosundaki kişiler de mason localarına kayıtlıydılar.

Bunlar;

Kazım Karabekir, M. Kemal, Celal Bayar, Abdullah Cevdet, Talat Paşa, Enver Paşa ve daha bir çokları sayılabilir.

Yukarıda genel özelliklerini sıraladığımız Masonluk ve ideolojisinin temel amacı Dinsiz bir toplum oluşturmaktır. Bunu yapmalarında ki amaç kuruluş ideolojilerinin reenkarnasyona dayanmasındandır. Anka Kuşu, ki reenkarnasyon inancıyla bir şekilde irtibatlı olan bu efsane, Masonlarca simge olarak kabul edilmiş bir figürdür. Mason derneklerine üye olanların hepsi dinsiz veya reenkarnasyon inancını benimsemiş değildir. Dini inancını terk edenler belli bir basamağı aşarken, dinlerinden tam olarak kopamayanlar ise belirlenmiş basamağı hiç bir şekilde aşamazlar.

Masonluk Nedir ne Değildir?

Yukarıda genel olarak Müslüman bir bakış açısıyla özellikleri belirtilen masonluğun yurt dışında nasıl değerlendirildiğine bakalım.

1-Masonlar dünyadaki en eski kardeşlik örgütüdür, Orta Çağ’da Avrupa’da yetenekli inşaatçılar loncası olarak başlayan bir gruptur. Katedral inşasının azalmasıyla birlikte toplumun odak noktası değişti. Los Angeles, California Üniversitesi’nde tarih profesörü ve Living the Enlightenment: Masonry and Politics kitabının yazarı Margaret Jacob, bugün “Masonlar, üyelerinin daha erdemli ve sosyal odaklı yaşamlar sürmesini amaçlayan sosyal ve hayırsever bir organizasyondur” diyor.

2-Masonlar uzun zamandır taş işçiliğinin aletlerinden elde edilen görsel sembolleri kullanarak iletişim kurdular. “Her Şeyi Gören Göz” veya İlahi Göz, Masonlar tarafından tasarlanmamış olsa da, grup tarafından Tanrı’nın her şeyi bildiğini temsil etmek için kullanılmıştır. En tanınmış Mason sembolü olan “Meydan ve Pusula”dır. Kullanılan “G” harfi sembolü tartışmaya konu olmaya devam ediyor; Örneğin, Massachusetts Institute of Technology’deki bazı uzmanlar, sembolün merkezindeki “G” harfinin ilk Masonlar için kritik bir alan olan geometriyi temsil ettiğine inanırken, diğerleri bunun “Evrenin Büyük Mimarı” Tanrı’yı ​​temsil ettiğine inanıyor. Meydan ve Pusulalar, Mason halkalarında popüler bir sembol olmaya devam ediyor.

Doğadan alınmış, daha az bilinen bir Mason sembolü daha var: arı kovanı.

Arı kovanı, masonların çalışkanlığını sembolize ediyor…

3-Masonlar, organizasyon içindeki derecesine bağlı olarak çeşitli el sıkışmalarıyla birbirlerini selamlar. Révauger, “Her derece için bir el sıkışma biçimi var.”

4-Masonluğun kendisi bir din olmasa da, tüm üyeleri bir Yüce Varlığa veya “Evrenin Büyük Mimarı” na inanır. Üyeler pek çok inançtan geliyorlar. Katolik Kilisesi ise masonluğa karşıdır. İlk olarak 1738’de Masonluğu kınadı, 19. yüzyılda Vatikan Masonları ” Şeytan Sinagogu, ” diye nitelendirdi.

5-Siyaset alanında, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk üçüncü parti olan Anti-Masonik Parti, grubun çok gizli ve güçlü hale geldiğine dair korkulara yanıt olarak 1828’de kuruldu. Üyelerinin çoğu masonlar hakkındaki komplo teorilerini üretip o yönde propaganda yaptı.

6-Geleneksel olarak, Mason üyeliği yalnızca erkeklere açıktır. James Anderson’ın İngiltere Büyük Locası’nın himayesinde yazdığı bir tür organizasyon rehberi olan “1723 Anayasaları” nda köleleştirilmiş insanlarla birlikte kadınlar ve ateistler örgütten dışlandı. Ama günümüzde bu kural kimi yerde esnetilmiş durumda.

7-Ünlü Masonlara gelince: George Washington bir Usta Mason’du ve Benjamin Franklin Amerika’daki ilk Masonik Locası’nın kurucu üyesiydi. Başkan Franklin D. Roosevelt ve Gerald Ford, İngiltere Başbakanı Winston Churchill gibi Masonlardı. Wolfgang Amadeus Mozart, Davy Crockett, Henry Ford, aktör John Wayne ve astronot Buzz Aldrin de Masondu.

Masonluğun ne olup olmadığı ile ilgili farklı bir görüş ise şu şekildedir. 33. derece masonlukla beraber masonik sırlardan haberdar olunmaya başlanmaktadır. Masonlukta din ile bağlarınızı koparttıkça masonlukta dereceniz artar. Dinin muhafaza edilmesini emrettiği ne kadar değer varsa o değerlerin bozulması için çaba gösterirler. Bugünkü en büyük çabalarından biri eşcinselliği toplum hayatında normal üçüncü bir cinsiyetmiş gibi kabul ettirmek. Eşcinsel hareketlerin neredeyse tamamı mason dernek ve kuruluşlarca karşılanmaktadır. Diğer şeytani bir amaçları ise insan genomunu değiştirmek. Bunu aşı, ilaç ve hazır besinler (yapay et gibi) ile yapmaya çalışmaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.