Siyonist Yahudilerin Sapkın İnanışları

Siyonist Yahudilerin Sapkın İnanışları

Yahudi dini kaynakları yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısma ayrılır. Yazılı kaynaklara Torah, sözlü kaynaklara ise Talmud adı verilmektedir. Bizim bu yazımızda bahsedeceğimiz Talmud kaynağıdır. Talmud, günümüz İslam fıkhına karşılık gelmektedir.

Talmud’un ne olduğunu bilmeden ne siyonizmi ne de Yahudilerin tarih boyunca ki sürgünlerini anlayabilirsiniz.

Aşağıdaki ifadeler, Siyonist Yahudilerin amel ettiği Talmud kitabından alınmıştır.

Siyonist Yahudilerin Sapkın İnanışları

“Yalnız Yahudiler insandır. Goyim (gayri Yahudiler, diğer milletler) hayvandır.” (Talmud, Baba Batra 114b, Jebamot 61a, Keribot 6b ve 7a.)

 “Goyimin en iyisi bile öldürülmelidir.” (Talmud, Avodak Zara 26b, Tosefoth)

 “Yehova (Allah), bir gayri yahudiye malını iade edeni kesinlikle affetmez.” (Talmud, Sanhedrin 76 b-76a)

 “Yılan Havva’nın içine müthiş bir şehvet sokmuştur.” (Talmud, Yeboamoth 103b)

“… Adem bütün vaktini hayvanlarla geçiriyor, Havva ise bekaretini Adem’den önce yılana veriyordu…” (Talmud, Yebomoth 55b)

 “Gayri Yahudi’nin malı bizlerde kalmalı ve malı iade eden cezaya çarptırılmalı…” (Talmud, Baba Kama 111a)

 “Eğer bir gayri Yahudi, bir Yahudi’nin malını çalar, gasp eder veya kadınını kaçırırsa derhal iade etmek zorundadır. Fakat aynı işler birYahudi tarafından yapılırsa aldığı malları ve kadını yanında tutabilir…” (Talmud, Sanhedrin 57a)

 “Bir kuti (gayri yahudi) bir yahudiyi öldürürse cezaya çarptırılır. Fakat bir Yahudi bir kutiyi öldürürse cezaya çaptırılmaz.” (Talmud, Sanhedrin 57a)

 “Bir yetişkin, küçük bir kız ile cinsi temas yaparsa bu göze girmiş bir parmak gibi kabul edilmeli. Keza bir çocuk yetişkin bir kadınla temas ederse bu da kadının cinsi uzvuna bir çubuk girmiş olarak kabul edilmeli. Bir çocuk, bir yetişkin tarafından baştan çıkartılıp ırzına geçilirse bu ırza girme hadisesi olarak kabul edilmemeli.” (Talmud, Kethuboth 11)

 “Bir Yahudi kızının bekareti iki yüz zuz (eski Yahudi parası) değerindedir. Bu, pazarlıkla daha evvelinden verilebilir.” (Talmud, Kethuboth 11b)

“O adam ki kız kardeşi ile beraber yatıp, kendilerini cinsi zevklere bırakırlar ve kız kardeşi bunu şikayet etmez, bunda bir kabahat yoktur. Fakat kız kardeş şikayette bulunursa bu işi tekrarlamaması bu adama bildirilir”. “O şahıs ki daha annesi yaşlı değildir ve babası ölmüştür ve validesi yabancı erkeklerin koynuna girmek istemez ve kendi oğlu ile yatmak ister ve keza oğluda validesi ile yatmak isterse, böyle bir vaziyette eğer bu işler zor kullanılmadan yapılıyorsa, bize düşen bir vazife yoktur ki oğul evlenme yaşına gelip de başka bir kızla evlenmek talebinde bulunur ve validesi buna mani olmak isterse, oğul kendi karısının cinsi arzularını hem de annesinin cinsi arzularını tatmin etmeli; ta ki validesi başka bir erkek buluncaya kadar.” (Talmud, Kethobuoth 76 )

 “Bir gayri yahudi, Yahudi kızından istifade ederse, bir Yahudi kadınını baştan çıkartırsa bir Yahudi çocuğunu kirletirse, Yahudi umumi kadını ile temas edip kadına parasını vermezse cezaya çarptırılır. Eğer bir Yahudi umumi kadını kullanıp parasını vermemiş ise parası alınır ve değnekle dövülür, bir Yahudi kadınını baştan çıkardı ise ölünceye kadar taşlanır. Bir Yahudi kızını kirleten gayri yahudi’nin başı yarım kesilir ve yavaş yavaş öldürülür. Bütün bunlar bilhassa gayri Yahudilerin önünde yapılmalı ki bunlara müthiş bir ibret olsun ve bizim dehşetimiz karşısında titresinler ve Yahudiye dokunmaya bir daha yeltenmesinler.” (Talmud, Kethuboth 61b)

 “Elazar şöyle ilave etti: Adem bütün hayvanlar ile çiftleşmiş, fakat Havva’nın verdiği tadı hiç birinde bulamamıştı.” (Talmud, Yeboamoth 63)

 “Bir kadın kocasının izni ile -parasını vererek- kendisi ile cinsi bir şekilde alakadar olacak bir şahıs kiralarsa, bunda hiçbir kabahat yoktur. Fakat bu kiraladığı şahıs gayri Yahudi ise bu kabahattir. Zira kazançlı çıkan gayri Yahudidir. Fakat aynı vaziyet, bir Yahudi erkeği ile gayri Yahudi bir kız arasında vuku buluyorsa zararı yoktur.” (Talmud, Kethuboth 51b)

 “Dünyada hakimiyet sağlayacak en önemli unsurlardan biri çok üremektir. Bütün yeryüzündeki gayri yahudiler eşektir. O gün geldiği zaman bunlar yer altında kendileri için kazılmış olan yerlere girip ebediyen yer altında yaşayacaklardır” (Talmud, Kethuboth 111)

“Yeryüzünde bütün memleketler İsrail toprağı yanında aşağılık kalır.” (Talmud, Kethuboth 111a)

 “O şahıs ki akrabası kız ile cinsi temas edip bekaret zarını yalnızca gevşetir. O adamdan şikayet edilmemelidir. Ölmüş kadın ile temas o kadının hayattaki vaziyetinde iken yapılan temas gibi kabul edilir. Kadın evli ise her ne kadar ölmüş olsa bile gene evli bir kadın olarak kabul edilir ham de ölmüş bir kadınla çiftleşmek meniyi ziyan etmek demektir.” (Talmud, Yeboamoth 55 b)

Yukarıdaki mide bulandırıcı düşüncelere sahip olan bir kavmin, tarih boyunca sürülmesi, insanlık ahlakının muhafazası için gerekli tedbirlerdenmiş. İnsani ahlaka aykırı bu inançları barındıran Talmud kitabının yok edilmesi için Hristiyan Avrupa bununla çok mücadele etmiş ancak başarılı olamamıştır.

Şimdi bu Siyonist Yahudilerin neden tarih boyunca sürüldüğünü, katliama maruz kaldığını daha iyi anlayabildiniz mi?