Hacca Giden Kurt Masalı

Hacca Giden Kurt Masalı

Masal masal içinde, masal uyku içinde, uzak bir diyarda bir kurt yaşarmış. Bu kurt, günün birinde yaşlandığını düşünüp,  artık can almamaya karar vermiş. ‘Yaşlandım artık, bu saatten sonra ahiret hayatını düşünmem lazım. Can ala ala nereye kadar sürecek bu hayat. Kendime yeni bir başlangıç için Hacca gidip Hacı olmam lazım,’ diye düşünüp, Kabe’nin yolunu tutmuş.

 Mekke’ye giderken yolda bir katır denk gelmiş. Katır, kurdu gördüğü gibi kaçmaya, bağrışmaya başlamış.

Kurt arkasından seslenmiş:

-‘Katır kardeş! Dur, kaçma! Ben tövbe ettim. Artık sizi yemeyeceğim. Şimdi ise hacca gidiyorum,’ demiş.

Katır duraksayıp:

-‘Ooo! Öylemi… O zaman yolun açık olsun. Allah haccını kabul eder İnşaAllah,’ demiş.

Kurt yoluna devam etmiş. Bu kez yolda bir eşeğe denk gelmiş. Eşek kurdu gördüğü gibi kaçmaya, bağrışmaya başlamış.

Kurt arkasından seslenmiş:

-‘Eşek kardeş! Dur, kaçma! Ben tövbe ettim. Artık sizi yemeyeceğim. Şimdi ise hacca gidiyorum,’ demiş.

Eşek duraksayıp:

-‘Ooo! Öylemi… O zaman yolun açık olsun. Allah haccını kabul eder İnşaAllah,’ demiş.

Kurt yoluna devam etmiş. Bu kez yolda bir öküze denk gelmiş. Öküz kurdu gördüğü gibi kaçmaya, bağrışmaya başlamış.

Kurt arkasından seslenmiş:

-‘Öküz kardeş! Dur, kaçma! Ben tövbe ettim. Artık sizi yemeyeceğim. Şimdi ise hacca gidiyorum,’ demiş.

Öküz duraksayıp:

-‘Ooo! Öylemi… O zaman yolun açık olsun. Allah haccını kabul eder İnşaAllah,’ demiş.

Kurt yoluna devam etmiş. Bu kez yolda bir koyuna denk gelmiş. Koyun, kurdu gördüğü gibi kaçmaya, bağrışmaya başlamış.

Kurt arkasından seslenmiş:

-‘Koyun kardeş! Dur, kaçma! Ben tövbe ettim. Artık sizi yemeyeceğim. Şimdi ise hacca gidiyorum,’ demiş.

Koyun duraksayıp:

-‘Ooo! Öylemi… O zaman yolun açık olsun. Allah haccını kabul eder İnşaAllah,’ demiş.

Kurt yoluna devam etmiş. Bir müddet sonra acıkmış, ot yemeye çalışmış, yiyememiş. Ağaç yaprağı yemeye çalışmış, yiyememiş. Su içmiş, içmiş ama açlığını bastıramamış. Sonra dayanamayıp:

-‘Ben kim, tövbe etmek kim. Ot karın doyurmuyor. En iyisi geri dönüp yiyecek bir şeyler bulmak,’ demiş.

Kurt hac yolundan geri dönmüş. Dönüş yolunda koyunu görmüş.

Koyun:

-‘Kurt kardeş, sen Hacca gitmiyor muydun?’ diye sormuş.

Kurt:

-‘Evet, koyun kardeş. Yolda, Hacdan gelirken benden bir isteğiniz olur mu diye geri döndüm,’ demiş.

Koyun:

-‘Bana tespih getirirsen beni mutlu edersin, demiş.

Kurt:

-‘Kardeş kusura bakma, kulaklarım biraz ağır duyuyor. Ne söylediğini duyamadım. Dur, yanına geleyim de kulağıma söyle, demiş. Kurt böylece koyuna yaklaşmış ve birden koyunu yakalayıp yiyivermiş.

Kurt koyunu yedikten sonra yoluna devam etmiş. Bu kez yolda öküzle karşılaşmış.

Öküz:

-‘Kurt kardeş, sen Hacca gitmiyor muydun?’ diye sormuş.

Kurt:

-‘Evet, öküz kardeş. Yolda, Hacdan gelirken benden bir isteğiniz olur mu diye geri döndüm,’ demiş.

Öküz:

-‘Bana zemzem suyu getirirsen beni mutlu edersin,’ demiş.

Kurt:

-‘Kardeş kusura bakma, kulaklarım biraz ağır duyuyor. Ne söylediğini duyamadım. Dur, yanına geleyim de kulağıma söyle,’ demiş. Kurt böylece öküze yaklaşmış ve birden öküzü yakalayıp yiyivermiş.

Öküzü yedikten sonra yoluna devam etmiş. Yolda eşekle karşılaşmışlar.

Eşek:

-‘Kurt kardeş, sen Hacca gitmiyor muydun?’ diye sormuş.

Kurt:

-‘Evet eşek kardeş. Yolda Hacdan dönüşte benden bir isteğiniz olur mu diye geri döndüm,’ demiş.

Eşek:

-‘Yeni bir Palan getirirsen beni mutlu edersin,’ demiş.

Kurt:

-‘Kardeş,  o zaman dur yanına geleyim de sırtının ölçüsünü alayım’, demiş. Kurt böylece eşeğe yaklaşmış ve birden eşeği yakalayıp yiyivermiş.

Kurt eşeği de bir güzel yemiş ve yoluna devam etmiş. Yolda katır ile karşılaşmış.

Katır:

-‘Kurt kardeş, sen Hacca gitmiyor muydun?’ diye sormuş.

Kurt:

-‘Evet katır kardeş. Yolda Hacdan dönüşte benden bir isteğiniz olur mu diye geri döndüm,’ demiş.

Katır:

-‘Seni bana Allah gönderdi. Bende biri gelse de şu eskimiş nallarımın yerine yenisini alsa, diye düşünüyordum. Yeni nal alırsan beni çok mutlu edersin,’ demiş.

Kurt:

-‘Kardeş dur o zaman, geleyim de ayaklarının ölçüsünü alayım da ayağına tam olsunlar,’ demiş.

Kurt, katıra yaklaşmış:

-‘Katır kardeş, ayaklarını kaldır da ölçüsünü alayım,’ demiş.

Katır, kurda öyle güçlü bir çifte atmış ki, kurt yediği tekme darbesiyle metrelerce fırlayıp yere çakılmış. Kurt, karnını tuta tuta oradan koşarak uzaklaşmış. Yeterince uzaklaştıktan sonra:

-‘Ah! Aptal kafam ah! Ne okumam var, ne yazmam. Ayak ölçüsü almak benim ne haddime, deyip, karın ağrısından dolayı için için ağlamış.

Hacca Giden Kurt Masalımız burada bitmiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.